1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення визначає порядок проведення Міжнародного соціального проєкту для дітей «NOOSPHERE BIRTHDAY CARDS» (надалі – Проєкт).

1.2. Організатор Проєкту: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ НООСФЕРА» (надалі – Організатор).

Проєкт може організовуватися/проводитись Організатором у партнерстві із іншими юридичними особами (спонсорами, партнерами тощо) на підставі укладених угод/договорів або без таких.

1.3. З метою належної підготовки та проведення Проєкту за рішенням Організатора формується Організаційний комітет Проєкту (надалі – Оргкомітет), який має право вирішувати усі адміністративно-організаційні питання в рамках/межах організації та проведення Проєкту та є підзвітним Організатору.

До складу Оргкомітету можуть входити члени ГО «АСОЦІАЦІЯ НООСФЕРА» (Організатора), уповноважені представники Організатора, а також інші залучені особи, які за рішенням Організатора володіють достатніми адміністративно-організаційними навичками.

Організатор має право у будь-який час припинити повноваження Оргкомітету, сформувати новий склад Оргкомітету та/або реалізовувати Проєкт самостійно.

1.4. Мета та завдання Проєкту: залучення дітей з різних країн світу до обміну підтримки одне з одним, зокрема мотивація дітей та підлітків до активної творчої діяльності в космічній галузі через малювання.

1.5. В рамках Проєкту приймаються художні роботи – твори образотворчого мистецтва (надалі – Роботи), що відображають тему Проєкту, яка встановлюється за рішенням Організатора/ Оргкомітету.

Тема Проєкту зазначається Оргкомітетом на онлайн-ресурсах Організатора та/або в інших рекламних/інформаційних матеріалах про проведення Проєкту до початку його проведення.

У Роботах наданих до Проєкту можуть бути зображені дійсні або фантастичні події, космічні явища, дитячі фантазії про міжпланетні польоти, неземні цивілізації, незвідані планети, відображені пам’ятні дати космонавтики, видатні астрономічні відкриття, зіркова астрономія тощо, згідно визначеної теми Проєкту. Також, Учасники можуть написати вітальний текст/побажання для іншого Учасника.

1.6. До участі у Проєкті запрошуються усі бажаючі діти та підлітки, які прагнуть поділитися своїм добром і підтримкою з іншими учасниками Проєкту та ті, які прагнуть розкрити свої творчі здібності з усіх регіонів України, а також з різних країн світу (окрім російської федерації та республіки білорусь).

1.7. Етапи та терміни проведення Проєкту:

– анонсування Проєкту (протягом усього часу його проведення);

– реєстрація Учасників Проєкту (в тому числі опрацювання заявок Учасників);

– відправка Учасникам Проєкту вітальних електронних листівок на пошту з Роботою іншого Учасника;

Терміни проведення Проєкту встановлюються Оргкомітетом за погодженням з Організатором та зазначається Оргкомітетом на онлайн-ресурсах Організатора та/або в інших рекламних/інформаційних матеріалах про проведення Проєкту до початку його проведення.

1.8. Це Положення розроблено відповідно до вимог та положень чинного законодавства України, статутних та локальних документів Організатора.

2. УЧАСНИКИ ПРОЄКТУ

2.1. До участі у Проєкті запрошуються діти та підлітки (малолітні та неповнолітні особи) у віці від 3 (трьох) до 17 (сімнадцяти) років включно, з усіх регіонів України, а також з різних країн світу (окрім російської федерації та республіки білорусь).

2.2. Для можливості участі у Проєкті Учасник повинен під час реєстрації виконати передбачені пунктом 2.3. (та його складовими) цього Положення дії, у межах визначеного Оргкомітетом терміну реєстрації**.

**При цьому у разі, якщо Учасник не досяг чотирнадцятирічного віку та не має права самостійно здійснювати права на результати власної інтелектуальної діяльності, реєстрацію такого Учасника здійснюють Законні представники Учасника**.

Реєстрацію такого Учасника також може здійснити Вчитель/Методист (художньої студії, школи, гуртку тощо) Учасника за обов’язковим погодженням із Законними представниками Учасника на участь такого Учасника у Проєкті та дотримання цього Положення.

У будь-якому разі згода на здійснення фото-, відеофіксацію Учасників Проєкту, зокрема при зустрічах з Організатором/Оргкомітетом і використання Організатором таких отриманих графічних матеріалів (фото-, відео) на власний розсуд Організатора, а також згода на обробку, зберігання та використання наданих Учасником персональних даних, відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» повинна бути надана Законними представниками Учасника.

**В межах територій, визначених положеннями Законів України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» та інших пов’язаних з цим нормативно-правових актах.

2.3. Для здійснення реєстрації Учасника необхідно здійснити наступні дії:

2.3.1. При здійснені реєстрації на Проєкт необхідно:

1) Зареєструватися, шляхом заповнення Заяви (форми-заявки) на участь у Проєкті за встановленою формою на веб-сайті Проєкту: https://noospherespace.art/.

2) Зазначити (підтвердити) у Заяві (формі-заявки) та/або у спеціально сформованому місці/полі на веб-сайті Проєкту: https://noospherespace.art/, що:

«Учасник та/або, передбачені пунктом 2.2. Положення, особи – Батьки/Законні представники Учасника, Вчитель/Методист Учасника:

– ознайомлені з цим Положенням та погоджується(ються) його виконувати;

– надає(ють) погодження щодо передачі усіх виключних майнових права на Роботу (твір образотворчого мистецтва Учасника)які передають Організатору, зокрема, але не виключно, з метою використання Роботи Учасника в рамках реалізації програмних цілей Проєкту, поширенню та публікації даних Робіт з висвітлення Проєкту, використанню (в т.ч. внесення змін), зберігання та передачі Роботи Учасника Організатором при взаємодії з потенційними партнерами, спонсорами Проєкту та/або використання Робіт на власний розсуд Організатора, згідно із статутної діяльності;

– надає(ють) згоду на здійснення фото-, відеофіксацію Учасників Проєкту, зокрема при зустрічах з Організатором/Оргкомітетом і використання Організатором таких отриманих графічних матеріалів (фото-, відео) на власний розсуд Організатора;

– надає(ють) згоду на зазначення належним чином імені, віку та іншої інформації Учасника (Учасників) на творі і його примірниках і за будь-якого публічного використання твору, якщо це практично можливо;

– надає(ють) згоду на обробку, зберігання та використання наданих ним/ними персональних даних, відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних».

Якщо, з урахуванням технічних умов/можливостей Організатора/Оргкомітету, у Заяві (формі-заявці) або при реєстрації Учасника буде необхідно зазначити (підтвердити) у спеціально сформованому місці/полі, що «Я ознайомився та погоджуюсь з цим Положенням» або інше подібне зазначення, даний пункт автоматично включає в себе зміст зазначені у підпункті 2 пункту 2.3. цього Положення.

3) Завантажити та відправити зображення (скан-копію, фото, цифрову версію тощо) виконаної таким Учасником Роботи на електрону адресу Проєкту.

2.3.2. Порядок здійснення реєстрації для участі у Проєкті:

З урахуванням технічних, організаційних (в т.ч. щодо масштабу/складності Проєкту) умов і можливостей Організатора/Оргкомітету щодо проведення Проєкту, Оргкомітет може прийняти наступні рішення:

1) про проведення реєстрації Учасника на участь у Проєкті в порядку, визначеному пунктом 2.3.1. Положення;

2) спростити реєстрацію Учасника, шляхом визначення порядку реєстрації та зазначення переліку певних конклюдентних дій (наприклад направлення листа з даними Учасника та Роботою до Оргкомітету та/або заповнення реєстраційної форми із подальшим завантаженням файлів з сайту Проєкту або вчиненням інших дій, явно направлених на участь у Проєкті), які мають виконати Учасники (за погодженням Законних представників Учасника), з метою здійснення та підтвердження їх реєстрації участі у Проєкті.

3) Оргкомітет має право самостійно зареєструвати Учасника за попередньою згодою батьків/законних представників за умови отримання від них необхідних даних для реєстрації визначених положенням про Проєкт.

2.4. Приймаючи участь у Проєкті Учасники та/або особи, зазначені в пункті 2.2. Положення (в тому числі направляючи скан-копію (фото, цифрову версію), листи з вкладенням та/або додатками відповідної Роботи на Проєкт, заповнюючи відповідні реєстраційні форми, завантажуючи в подальшому файли з сайту Проєкту тощо) погоджуються та підтверджують, що вони:

– визнають та погоджуються, що всі виключні майнові права на Роботу (твір образотворчого мистецтва Учасника) передаються Організатору, зокрема, але не виключно, з метою використання Роботи Учасника в рамках реалізації програмних цілей Проєкту, поширенню та публікації даних Робіт з висвітлення Проєкту, використанню (в т.ч. внесення змін), зберіганню та передачі Роботи Учасника Організатором при взаємодії з потенційними партнерами, спонсорами Проєкту та/або на власний розсуд Організатора;

– надають відповідну безумовну та беззаперечну згоду з умовами цього Положення, зобов’язуються їх виконувати, визнають, що ними було надано всі необхідні погодження на участь Учасника у Проєкті та дотримання положень/вимог цього Положення, а також без обмеження часу згоду на фото-, відеофіксацію Учасників та використання Організатором таких отриманих графічних матеріалів на власний розсуд;

– Батьки/Законні представники Учасника чи Учасник, який досяг чотирнадцяти років, або Вчитель/Методист Учасника підтверджують, що Робота справді створювалася власноруч Учасником;

– підтверджують та погоджуються з тим, що заборонено подавати для участі у Проєкті раніше оприлюднені Роботи (малюнки, картини тощо), які брали участь у будь-якому іншому Проєкті, а також такі, що порушують будь-які права третіх осіб та/або положення чинного законодавства України;

– надають згоду на обробку та зберігання власних персональних даних, згідно положень Закону України «Про захист персональних даних» та визнають їх такими, що отримані з відкритих джерел;

– погоджують отримання вітальних листівок від інших Учасників та листівок Організатора.

2.5. У разі якщо Батьки/Законні представники Учасника та/або Вчитель/Методист Учасника, та/або Учасник особисто, який досяг чотирнадцятирічного віку, не погоджуються з умовами передбаченими цим Положенням та/або Вчителем/Методистом Учасника не отримано погодження Законних представників Учасника на участь у Проєкті (в т.ч. щодо дотримання цього Положення) або не отримано інші визначені цим Положенням погодження, Організатор/Оргкомітет рекомендує припинити подальші дії, направлені на реєстрацію та/або участь в Проєкті.

Здійснення Учасником та/або особами, зазначеними у п. 2.2. Положення, реєстрації участі у Проєкті та/або подальше надсилання Робіт Учасника на участь у Проєкті (в електронному/паперовому вигляді) є беззаперечним визнанням та погодженням зі встановленими цим Положенням умовами організації та проведення Проєкту.

**Законний представник (стаття 242 Цивільного кодексу України):

1. Батьки (усиновлювачі) є законними представниками своїх малолітніх та неповнолітніх дітей.

2. Опікун є законним представником малолітньої особи та фізичної особи, визнаною недієздатною.

3. Законним представником у випадках, встановлених законодавством, може бути інша особа.

3. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА НАДАННЯ (НАДСИЛАННЯ) РОБІТ

3.1. Термін прийому Заяв (форм-заявок, листів) на участь у Проєкті та самих Робіт визначається Оргкомітетом за погодженням з Організатором і зазначається Оргкомітетом на онлайн-ресурсах Організатора та/або в інших рекламних/інформаційних матеріалах про проведення Проєкту до початку його проведення.

3.2. Для участі у Проєкті Учасники повинні зареєструватися (та/або бути зареєстровані особами, зазначеними у пункті 2.2. цього Положення) на веб-сайті або онлайн-ресурсі Проєкту, шляхом заповнення запропонованої форми Заяви (форми-заявки, листа), а також надати в додатках якісну скан-копію, фото та/або електронну форму Роботи, відповідно до положень/вимог розділу 2 цього Положення.

3.3. У формі Заяви (формі-заявки, листі) на участь у Проєкті необхідно заповнити наступну інформацію:

– прізвище, ім’я та по-батькові Учасника та осіб зазначених у пункті 2.2. Положення, у разі їх залучення до реєстрації Учасника;

– дату народження та повний вік Учасника;

  • країну та місто проживання Учасника;

– контактну інформацію, включаючи телефонний номер, адресу електронної пошти;

– також можуть зазначатися відомості про навчальний заклад (вчителя/наставника – керівника Роботи) в якому навчається Учасник (за бажанням) тощо.

– побажання та інша інформація.

3.4. Для участі у Проєкті Учасник може подавати тільки 1 (одну) Роботу.

3.5. Вимоги до Роботи:

– Робота повинна відповідати встановленій Оргкомітетом темі Проєкту та може бути виконана у будь-якій техніці;

– Робота має бути оригінальним твором мистецтва в будь-якому з наступних носіїв/форматів: малюнок, картина та бути виконаною особисто Учасником;

– згортання та згинання Робіт не допускається;

– Робота повинна бути зображеною на холсті чи папері формату А3, допускаються також інші формати (розміри), але не менше формату А4 і не більше формату А1;

– Робота має бути завантаженою при реєстрації у цифровому форматі високої роздільної здатності (300 dpi), в одному із наступних типів файлів: .jpg або .png;

– мати мінімальну роздільну здатність принаймні 2400 пікселів x 2400 пікселів;

– мати максимальний розмір не більше 10 Мб;

– не містити матеріали, захищені авторським правом;

– не містити образливого (в тому числі протизаконного) матеріалу (змісту/контексту) та/або такого, що порушує положення чинного законодавства України;

– повністю відповідати цьому Положенню, зокрема щодо порядку проведення Проєкту.

4. ПОРЯДОК НАДСИЛАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ВІТАЛЬНИХ ЛИСТІВОК

4.1. Після завершення етапу реєстрації та виконання умов Проєкту та умов цього Положення, кожен Учасник отримає вітальну листівку у свій День народження з малюнком іншого учасника Проєкту на електронну адресу, яку зазначено при реєстрації.

4.2. Термін надсилання вітальних листівок визначається Оргкомітетом за погодженням з Організатором і зазначається Оргкомітетом на онлайн-ресурсах Організатора та/або в інших рекламних/інформаційних матеріалах про проведення Проєкту до початку його проведення.

5. ПІДСТАВИ ДИСКВАЛІФІКАЦІЇ УЧАСНИКІВ

5.1. Підстави дискваліфікації Учасників передбачені цим Положенням (в т.ч. невідповідність Роботи встановленим вимогам, порушення положень чинного законодавства України, інші обґрунтовані випадки), цим розділом, а також чинним законодавством України.

5.2. Порушення порядку реєстрації Учасника на Проєкт, визначеного цим Положенням може бути підставою для подальшої дискваліфікації такого Учасника за рішенням Оргкомітету.

У разі виявлення Оргкомітетом/Організатором відсутності передбачених розділом 2 цього Положення погоджень від Законних представників Учасника, такий Учасник дискваліфікується.

5.3. Надіслані Учасниками Роботи (їх зміст/контекст) в електронному та/або паперовому вигляді, які порушують чинне законодавство України та/або це Положення, зокрема щодо порядку проведення Проєкту, будуть дискваліфіковані.

5.4. Учасники, Роботи (зміст/контекст) в електронному та/або паперовому вигляді, яких містять (зображують) непристойність, неприйнятне графічне зображення, яке засуджує або порушує права та свободи людини та громадянина, Держави Україна або іншим чином порушує особисті чи майнові права будь-якої третьої сторони, будуть дискваліфіковані.

5.5. Нерозбірливі або пошкоджені скан-копії, фото, електронній версії (в тому числі неякісні) Роботи Учасників Проєкту не приймаються.

6. ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

6.1. Ці Положення опубліковані в мережі Інтернет на сайті Організатора: https://noospherespace.art/

Організатор залишає за собою право у будь-який час вносити зміни до цього Положення без попереднього та/або наступного повідомлення Учасників про внесення змін.

6.2. Інформація про проведення Проєкту буде поширюватися (публікуватися) від імені Організатора:

– на Інтернет ресурсах (офіційному сайті та офіційних сторінках в соціальних мережах, а також на інших Інтернет платформах);

– в навчальних закладах України та світу відповідної вікової групи потенційних Учасників;

– в художніх навчальних закладах (школах, студіях, майстернях тощо) України та світу;

– іншими способами, з урахуванням вимог чинного законодавства України.

6.3. Організатор несе відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства України, крім випадків, передбачених цим Положенням, випадків зловживань осіб, зазначених у пункті 2.2. Положення (Розділ 2 Положення) та/або повідомлення неправдивої/недостовірної інформації (в т.ч. щодо отриманих необхідних погоджень Законних представників Учасника) під час реєстрації Учасника, випадків форс-мажору, апаратних або програмних помилок обладнання Учасників та Організатора/Оргкомітету, несправності (в тому числі недоступності) комп’ютерної техніки, мережі Інтернет, серверів, провайдерів тощо.

6.4. Надсилання/відправлення Робіт (у електронній та/або паперовій формі) Учасником на адресу Організатора в рамках Проєкту є підтвердженням добровільної, безоплатної (благодійної) передачі виключних майнових прав Організатору на Роботу такого Учасника (твір образотворчого мистецтва Учасника), як об’єкта інтелектуальної власності.

6.5. Фінансування Проєкту здійснюється за рахунок власних коштів ГО «АСОЦІАЦІЯ НООСФЕРА» та залучених коштів (в тому числі, але не виключно, благодійних внесків) юридичних осіб та/або фізичних осіб в порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.6. Організатор вправі залучати до організації, анонсування, проведення та фінансування Проєкту спонсорів (фізичні особи, фізичні особи–підприємці, юридичні особи), а також партнерів в інших формах співробітництва.

6.9. Учасник та/або Законні представники такого Учасника реєструючись та беручи участь у Проєкті погоджуються з умовами та положеннями Політики приватності та Правил користування сайтом Проєкту, розміщених на сайті Організатора за посиланням: https://noospherespace.art/.

6.10. Роз’яснення та консультування з питань проведення Проєкту здійснюється уповноваженими особами Оргкомітету. Контактні засоби Оргкомітету зазначається Оргкомітетом на онлайн-ресурсах Організатора та/або в інших рекламних/інформаційних матеріалах про проведення Проєкту до початку його проведення.