1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського культурно-освітнього проєкту дитячих малюнків на космічну тематику «NOOSPHERE SPACE ART CHALLENGE» (надалі – Проєкт).

1.2. Організатор Проєкту: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ НООСФЕРА» (надалі – Організатор).

Проєкт може організовуватися/проводитись Організатором у партнерстві із іншими юридичними особами (спонсорами, партнерами тощо) на підставі укладених угод/договорів або без таких.

1.3. З метою належної підготовки та проведення Проєкту за рішенням Організатора формується Організаційний комітет Проєкту (надалі – Оргкомітет), який має право вирішувати усі адміністративно-організаційні питання в рамках/межах організації та проведення Проєкту та є підзвітним Організатору.

До складу Оргкомітету можуть входити члени ГО «АСОЦІАЦІЯ НООСФЕРА» (Організатора), уповноважені представники Організатора, а також інші залучені особи, які за рішенням Організатора володіють достатніми адміністративно-організаційними навичками.

Організатор має право у будь-який час припинити повноваження Оргкомітету, сформувати новий склад Оргкомітету та/або реалізовувати Проєкт самостійно.

1.4. Мета та завдання Проєкту: популяризація серед молодого покоління (зокрема дітей) вивчення Космосу та астрономії, історії становлення і розвитку ракетобудування, активне залучення і мотивація дітей та підлітків до активної творчої, науково-технічної та інноваційної діяльності в космічній галузі та науки в цілому.

1.5. Реалізація Проєкту складається з 2 (двох) складових:

1. Проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу дитячих малюнків на космічну тематику «NOOSPHERE SPACE ART CHALLENGE» (надалі – Конкурс);

2. Проведення постійних, разових чи короткострокових різноманітних культурно-освітніх і творчих заходів та ініціатив Організатора (надалі – Захід(и) у формі:

– локальних (місцевих) або всеукраїнських конкурсів та ініціатив дитячих малюнків (ескізів, ілюстрацій тощо) космічної та/або іншої тематики;

– декорування та розпису розмальовок космічної та/або іншої тематики, шляхом її декорування/розпису Учасником у цифровому форматі на сайті Конкурсу/Заходу або без такого, з подальшим завантаженням готової розмальовки або її шаблону таким Учасником на власний персональний комп’ютер та/або смартфон. Такий формат Заходу не передбачає конкурсної складової, зокрема подальшого визначення переможця(ів), та є завершеним з моменту завантаження Учасником готової розмальовки або її шаблону з сайту Конкурсу/ Заходу.

Ці Заходи проводяться у проміжку часу між оголошенням переможців Конкурсу поточного року та до моменту (дати) оголошення початку проведення нового Конкурсу.

Деталізація (умови), тематика, порядок проведення, а також уточнення правил та способів визначення переможця Заходу(ів) визначається рішеннями Організаційного комітету.

У разі відсутності таких рішень Оргкомітету до таких Заходів застосовуються вимоги та зміст цього Положення.

1.6. На Конкурс/Захід приймаються художні роботи – твори образотворчого мистецтва (надалі – Роботи), що відображають тему Конкурсу/Заходу, яка встановлюється за рішенням Організатора/ Оргкомітету.

Тема Конкурсу/Заходу зазначається Оргкомітетом на онлайн-ресурсах Організатора та/або в інших рекламних/інформаційних матеріалах про проведення Конкурсу/Заходу до початку його проведення.

У Роботах наданих на Конкурс/Захід можуть бути зображені дійсні або фантастичні події, космічні явища, дитячі фантазії про міжпланетні польоти, неземні цивілізації, незвідані планети, відображені пам’ятні дати космонавтики, видатні астрономічні відкриття, зіркова астрономія тощо, згідно визначеної теми Конкурсу/Заходу.

1.7. До участі в Конкурсі/Заході запрошуються усі бажаючі діти та підлітки, які навчаються у дошкільних навчальних закладах, загальноосвітніх закладах (школах, ліцеях, гімназіях тощо), художніх студіях, інших позашкільних закладах та які прагнуть розкрити свої творчі здібності, з усіх регіонів України (окрім тимчасово окупованих територій Автономної республіки Крим і територій Донецької та Луганської областей).*

1.8. Етапи та терміни проведення Конкурсу/Заходу:

– анонсування Конкурсу/Заходу (протягом усього часу їх проведення);

– відбірковий етап Конкурсу/Заходу (в тому числі опрацювання заявок Учасників);

– фінал Конкурсу/Заходу (оголошення переможців Конкурсу/Заходу та представлення оригіналів Робіт);

Терміни проведення Конкурсу/Заходу встановлюються Оргкомітетом за погодженням з Організатором та зазначається Оргкомітетом на онлайн-ресурсах Організатора та/або в інших рекламних/інформаційних матеріалах про проведення Конкурсу/Заходу до початку його проведення.

Переможці Конкурсу/Заходу будуть оголошені в рамках інших заходів/проектів Організатора (зокрема таких як: «VERNADSKY CHALLENGE», «BESTROBOFEST», «NOOSPHERE SPACE SUMMIT» та ін.) або в рамках самостійного (окремого) Заходу за рішенням Організатора/Оргкомітету.

1.9. Це Положення розроблено відповідно до вимог та положень чинного законодавства України, статутних та локальних документів Організатора.

*В межах територій, визначених положеннями Законів України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» та інших пов’язаних з цим нормативно-правових актах.

2. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ/ЗАХОДУ

2.1. До участі у Конкурсі/Заході запрошуються діти та підлітки (малолітні та неповнолітні особи) у віці від 3 (трьох) до 17 (сімнадцяти) років включно.

Усі учасники Конкурсу/Заходу розподіляються на такі вікові групи:

– І – від 3 (трьох) до 7 (семи) років;

– ІІ – від 8 (восьми) до 12 (дванадцяти) років;

– ІІІ – від 13 (тринадцяти) до 17 (сімнадцяти) років.

2.2. Для можливості участі у Конкурсі/Заході Учасник повинен під час реєстрації виконати передбачені пунктом 2.3. (та його складовими) цього Положення дії, у межах визначеного Оргкомітетом терміну реєстрації*.

*При цьому у разі, якщо Учасник не досяг чотирнадцятирічного віку та не має права самостійно здійснювати права на результати власної інтелектуальної діяльності, реєстрацію такого Учасника здійснюють Законні представники Учасника**.

Реєстрацію такого Учасника також може здійснити Вчитель/Методист (художньої студії, школи, гуртку тощо) Учасника за обов’язковим погодженням із Законними представниками Учасника на участь такого Учасника у Конкурсі/Заході та дотримання цього Положення.

У будь-якому разі згода на здійснення фото-, відеофіксацію Учасників Конкурсу/Заходу, зокрема при зустрічах з Організатором/Оргкомітетом, нагородженні тощо і використання Організатором таких отриманих графічних матеріалів (фото-, відео) на власний розсуд Організатора, а також згода на обробку, зберігання та використання наданих Учасником персональних даних, відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» повинна бути надана Законними представниками Учасника.

2.3. Для здійснення реєстрації Учасника необхідно здійснити наступні дії:

2.3.1. При здійснені реєстрації на Конкурс необхідно:

1) Зареєструватися, шляхом заповнення Заяви (форми-заявки) на участь у Конкурсі за встановленою формою на веб-сайті Конкурсу/Заходу: https://noospherespace.art/.

2) Зазначити (підтвердити) у Заяві (формі-заявки) та/або у спеціально сформованому місці/полі на веб-сайті Конкурсу/Заходу: https://noospherespace.art/, що:

«Учасник та/або, передбачені пунктом 2.2. Положення, особи – Законні представники Учасника, Вчитель/Методист Учасника:

– ознайомлені з цим Положенням та погоджується(ються) його виконувати;

– визнає(ють), що всі виключні майнові права на Роботу (твір образотворчого мистецтва Учасника) передаються Організатору, зокрема, але не виключно, з метою використання Роботи Учасника в рамках реалізації програмних цілей Конкурсу, поширенню та публікації даних Робіт з висвітлення Конкурсу, використанню (в т.ч. внесення змін), зберігання та передачі Роботи Учасника Організатором при взаємодії з потенційними партнерами, спонсорами Конкурсу та/або на власний розсуд Організатора;

– надає(ють) згоду на здійснення фото-, відеофіксацію Учасників Конкурсу, зокрема при зустрічах з Організатором/Оргкомітетом, нагородженні тощо і використання Організатором таких отриманих графічних матеріалів (фото-, відео) на власний розсуд Організатора;

– надає(ють) згоду на зазначення належним чином імені, вік та іншу інформація Учасника (Учасників) на творі і його примірниках і за будь-якого публічного використання твору, якщо це практично можливо або повідомляють про небажання/заборону під час публічного використання твору згадування свого імені, якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом;

– надає(ють) згоду на обробку, зберігання та використання наданих ним/ними персональних даних, відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних».

Якщо, з урахуванням технічних умов/можливостей Організатора/Оргкомітету, у Заяві (формі-заявці) або при реєстрації Учасника буде необхідно зазначити (підтвердити) у спеціально сформованому місці/полі, що «Я ознайомився та погоджуюсь з цим Положенням» або інше подібне зазначення, даний пункт автоматично включає в себе зміст зазначені у підпункті 2 пункту 2.3. цього Положення.

3) Завантажити та відправити зображення (скан-копію, фото, цифрову версію тощо) виконаної таким Учасником Роботи на Конкурс.

2.3.2. Порядок здійснення реєстрації на Захід:

З урахуванням технічних, організаційних (в т.ч. щодо масштабу/складності Заходу) умов і можливостей Організатора/Оргкомітету щодо проведення Заходу, Оргкомітет може прийняти наступні рішення:

1) про проведення реєстрації Учасника на участь у Заході в порядку, визначеному пунктом 2.3.1. Положення;

2) спростити реєстрацію Учасника, шляхом визначення порядку реєстрації та зазначення переліку певних конклюдентних дій (наприклад направлення листа з даними Учасника та Роботою до Оргкомітету та/або заповнення реєстраційної форми із подальшим завантаженням файлів (розмальовок та ін.) з сайту Конкурсу/Заходів або вчиненням інших дій, явно направлених на участь у Заході), які мають виконати Учасники (за погодженням Законних представників Учасника), з метою здійснення та підтвердження їх реєстрації участі у Заході.

У разі застосування до реєстрації на Заходу змісту пункту 2.3.1. Положення, слово «Конкурс» у всіх пунктах замінюється на «Захід».

Порядок реєстрації на Захід зазначається Оргкомітетом на онлайн-платформах Організатора, зокрема на сайті Конкурсу/Заходу.

2.4. Приймаючи участь у Конкурсі/Заході Учасники та/або особи, зазначені в пункті 2.2. Положення (в тому числі направляючи скан-копію (фото, цифрову версію), листи з вкладенням та/або додатками відповідної Роботи на Конкурс/Захід, заповнюючи відповідні реєстраційні форми, завантажуючи в подальшому файли (розмальовки та і.) з сайту Конкурсу/Заходу тощо) погоджуються та підтверджують, що вони:

– визнають та погоджуються, що всі виключні майнові права на Роботу (твір образотворчого мистецтва Учасника) передаються Організатору, зокрема, але не виключно, з метою використання Роботи Учасника в рамках реалізації програмних цілей Конкурсу/Заходу, поширенню та публікації даних Робіт з висвітлення Конкурсу/Заходу, використанню (в т.ч. внесення змін), зберіганню та передачі Роботи Учасника Організатором при взаємодії з потенційними партнерами, спонсорами Конкурсу/Заходу та/або на власний розсуд Організатора;

– надають відповідну безумовну та беззаперечну згоду з умовами цього Положення, зобов’язуються їх виконувати, визнають, що ними було надано всі необхідні погодження на участь Учасника у Конкурсі/Заході та дотримання положень/вимог цього Положення, а також без обмеження часу згоду на фото-, відеофіксацію Учасників та використання Організатором таких отриманих графічних матеріалів на власний розсуд;

– Законні представники Учасника, Учасник, який досяг чотирнадцяти років, або Вчитель/Методист Учасника підтверджують, що Робота справді створювалася власноруч Учасником;

– підтверджують, що заборонено подавати для участі у Конкурсі/Заході раніше оприлюднені Роботи (малюнки, картини тощо), які брали участь у будь-якому іншому Конкурсі/Заході, а також такі, що порушують будь-які права третіх осіб та/або положення чинного законодавства України;

– надають згоду на обробку та зберігання власних персональних даних, згідно положень Закону України «Про захист персональних даних» та визнають їх такими, що отримані з відкритих джерел.

2.5. У разі якщо Законні представники Учасника та/або Вчитель/Методист Учасника, та/або Учасник, який досяг чотирнадцятирічного віку, не погоджуються з умовами передбаченими цим Положенням та/або Вчителем/Методистом Учасника не отримано погодження Законних представників Учасника на участь у Конкурсі/Заході (в т.ч. щодо дотримання цього Положення) або не отримано інші визначені цим Положенням погодження, Організатор/Оргкомітет рекомендує припинити подальші дії, направлені на реєстрацію та/або участь в Конкурсі/Заході.

Здійснення Учасником та/або особами, зазначеними у п. 2.2. Положення, реєстрації участі у Конкурсі/Заході та/або подальше надсилання Робіт Учасника на участь у Конкурсі/Заході (в електронному/ паперовому вигляді) є беззаперечним визнанням та погодженням зі встановленими цим Положенням умовами організації та проведення Конкурсу/Заходу.

**Законний представник (стаття 242 Цивільного кодексу України):

1. Батьки (усиновлювачі) є законними представниками своїх малолітніх та неповнолітніх дітей.

2. Опікун є законним представником малолітньої особи та фізичної особи, визнаною недієздатною.

3. Законним представником у випадках, встановлених законодавством, може бути інша особа.

3. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ, ПОПЕРЕДНІЙ ВІДБІР РОБІТ ТА НАДАННЯ (НАДСИЛАННЯ) РОБІТ

3.1. Термін прийому Заяв (форм-заявок, листів) на участь у Конкурсі/Заході та самих Робіт визначається Оргкомітетом за погодженням з Організатором і зазначається Оргкомітетом на онлайн-ресурсах Організатора та/або в інших рекламних/інформаційних матеріалах про проведення Конкурсу/Заходу до початку його проведення.

3.2. Для участі у Конкурсі/Заході Учасники повинні зареєструватися (та/або бути зареєстровані особами, зазначеними у пункті 2.2. цього Положення) на веб-сайті або онлайн-ресурсі Конкурсу/Заходу, шляхом заповнення запропонованої форми Заяви (форми-заявки, листа), а також надати в додатках якісну скан-копію, фото та/або електронну форму Роботи, відповідно до положень/вимог розділу 2 цього Положення.

3.3. У формі Заяви (формі-заявки, листі) на участь у Конкурсі/Заході необхідно заповнити наступну інформацію:

– прізвище, ім’я та по-батькові Учасника та осіб зазначених у пункті 2.2. Положення, у разі їх залучення до реєстрації Учасника;

– дату народження та повний вік Учасника;

– контактну інформацію, включаючи телефонний номер, адресу електронної пошти;

– дані про Роботу Учасника, що надається на Конкурс/Захід;

– також можуть зазначатися відомості про навчальний заклад (вчителя/наставника – керівника Роботи) в якому навчається Учасник (за бажанням) тощо.

3.4. Для участі у Конкурсі/Заході Учасник може подавати тільки 1 (одну) Роботу.

3.5. Вимоги до Роботи:

– Робота повинна відповідати встановленій Оргкомітетом темі Конкурсу/Заходу та може бути виконана у будь-якій техніці;

– Робота має бути оригінальним твором мистецтва в будь-якому з наступних носіїв/форматів: малюнок, картина та бути виконаною особисто Учасником;

– кожна Робота повинна мати назву;

– згортання та згинання Робіт не допускається;

– Робота повинна бути зображеною на холсті чи папері формату А3, допускаються також інші формати (розміри), але не менше формату А4 і не більше формату А1;

– Робота має бути завантаженою при реєстрації у цифровому форматі високої роздільної здатності (300 dpi), в одному із наступних типів файлів: .jpg або .png;

– мати мінімальну роздільну здатність принаймні 2400 пікселів x 2400 пікселів;

– мати максимальний розмір не більше 10 Мб;

– не містити матеріали, захищені авторським правом;

– не містити образливого (в тому числі протизаконного) матеріалу (змісту/контексту) та/або такого, що порушує положення чинного законодавства України;

– повністю відповідати цьому Положенню, зокрема щодо порядку проведення Конкурсу/Заходу.

3.6. Після закінчення строків прийому заявок Оргкомітет проводить попередній відбір/розгляд Робіт за відповідністю цьому Положенню, а також за критеріями визначеними п. 4.4. цього Положення та формує перелік потенційних переможців Конкурсу/Заходу, яким Оргкомітетом буде направлено електронного листа про необхідність відправки оригіналу Роботи для їх оцінювання Журі, а також сповіщено іншу необхідну інформацію на вказану в Заявці (формі-заявці, листі) Учасника адресу.

3.7. Під час фіналу Конкурсу/Заходу Роботи потенційних переможців, а також Учасників-переможців в інших можливих номінаціях від Організатора та спонсорів Конкурсу/Заходу будуть представлені (виставлені) при нагородженні переможців Конкурсу/Заходу, а також в рамках заходів/проектів Організатора (зокрема таких як: «VERNADSKY CHALLENGE», «BESTROBOFEST», «NOOSPHERE SPACE SUMMIT» та ін.) або в рамках самостійних (окремих) заходів (в т.ч. виставок) за рішенням Організатора/Оргкомітету.

3.8. Усім зареєстрованим Учасникам Конкурсу/Заходу, відповідно до цього Положення, бажано зберігати оригінал Роботи на участь в Конкурсі/Заході у паперовому вигляді та бути готовими надіслати зазначений оригінал Роботи на адресу, вказану у електронному листі Оргкомітетом.

3.9. Учасники – потенційні переможці Конкурсу/Заходу (або особи зазначені у пункті 2.2. Положення у разі їх залучення до реєстрації Учасника) зобов’язуються відправити оригінал Роботи на запит Оргкомітету на адресу Організатора. Якщо на запит Оргкомітету Учасник – потенційний переможець Конкурсу/Заходу (або особи зазначені у пункті 2.2. Положення у разі їх залучення до реєстрації Учасника) не можуть відправити/не відправили оригінал своєї Роботи, то даний Учасник втрачає можливість стати переможцем Конкурсу/Заходу.

4. РОЗГЛЯД ЗАЯВОК І РОБІТ, ВИБІР ПЕРЕМОЖЦІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ

4.1.Оригінали Робіт потенційних переможців будуть розглядатися призначеними Організатором/Оргкомітетом компетентними у художній, організаційній та науковій (зокрема, але не виключно, у космічній галузі) діяльності представниками Конкурсу/Заходу – Журі Конкурсу/Заходу.

Відповідний розгляд Заяв (форм-заявок, листів), Робіт (а також долучених до них додатків) буде проводитися у термін, визначений Оргкомітетом за погодженням з Організатором і зазначається Оргкомітетом на онлайн-ресурсах Організатора та/або в інших рекламних/інформаційних матеріалах про проведення Конкурсу/Заходу до початку його проведення.

4.2. Організатор Конкурсу/Заходу залишає за собою право змінити склад Журі на будь-якому етапі Конкурсу/Заходу.

4.3. Оригінали Робіт потенційних переможців будуть оцінюватися Журі, які оберуть 9 (дев’ять) фіналістів – для І, ІІ, ІІІ місць у кожній віковій групі.

4.4. Оцінювання оригіналів Робіт проводиться на основі наступних критеріїв:

1) дотримання та відповідність Роботи встановленій темі Конкурсу/Заходу;

2) глибина розкриття теми;

3) загальне враження та емоційний відгук (робота запам’яталася, викликала позитивне емоційне забарвлення тощо);

4) якість виконання, композиційне та кольорове рішення;

5) оригінальність (нестандартність виконання);

6) художність (вміння естетично представити матеріал, колористика, композиція);

7) рівень самостійності мислення автора при створенні Роботи.

4.5. Максимальна кількість балів за кожен критерій оцінювання Роботи Учасника становить 10 (десять) балів. Переможець визначається за максимальною сумою балів Журі, отриманою під час оцінювання.

4.6. Організатор, за поданням Журі, має право вводити додаткові обов’язкові критерії оцінювання Робіт.

4.7. Організатор, за поданням Журі, а також Спонсорів (партнерів, спостерігачів тощо), має право вводити додаткові номінації.

4.8. Підрахунок балів і визначення переможців Конкурсу/Заходу проводиться на закритій нараді Журі. Рішення Журі оформлюється протоколом і підписується головою та членами Журі.

4.9. Переможці будуть оголошені у термін, визначений Оргкомітетом за погодженням з Організатором і зазначається Оргкомітетом на онлайн-ресурсах Організатора та/або в інших рекламних/інформаційних матеріалах про проведення Конкурсу/Заходу до початку його проведення та нагороджені цінними подарунками і дипломами (надалі – Приз).

Детальний час та адреса місця нагородження буде зазначена на офіційному веб-сайті заходу (а також буде зазначена в електронних листах Оргкомітету до Учасників Конкурсу/Заходу.

4.10. На підставі оцінювання Журіз усіма потенційними переможцями Організатор Конкурсу/Заходу буде контактувати через електронну пошту чи телефоном, наданими Учасником (або особами зазначеними у пункті 2.2. Положення у разі їх залучення до реєстрації Учасника)

4.11. Несвоєчасна відповідь на повідомлення електронної пошти призведе до втрати можливості виграти та отримати в подальшому Приз.

Усі Призи за результатами оцінювання оригіналів Робіт потенційних переможців Конкурсу/Заходу, будуть доставлені Оргкомітетом переможцям Конкурсу/Заходу за адресою, наданою під у Заявці (формі-заявці, листі) поштовим відправлення сервісу доставок «Нова пошта» (або іншою службою доставки).

До Організатора не можуть бути пред’явлені претензії, у разі, якщо Приз був відправлений на невірну адресу, яка була вказана Переможцем (в тому числі коли він перебував у статусі Учасника при подачі Заяви (форми-заявки, листа) на участь у Конкурсі/Заході).

5. ПІДСТАВИ ДИСКВАЛІФІКАЦІЇ УЧАСНИКІВ

5.1. Підстави дискваліфікації Учасників передбачені цим Положенням (в т.ч. невідповідність Роботи встановленим вимогам, порушення положень чинного законодавства України, інші обґрунтовані випадки), цим розділом, а також чинним законодавством України.

5.2. Порушення порядку реєстрації Учасника на Конкурс/Захід, визначеного цим Положенням може бути підставою для подальшої дискваліфікації такого Учасника за рішенням Оргкомітету.

У разі виявлення Оргкомітетом/Організатором відсутності передбачених розділом 2 цього Положення погоджень від Законних представників Учасника, такий Учасник дискваліфікується.

5.3. Надіслані Учасниками Роботи (їх зміст/контекст) в електронному та/або паперовому вигляді, які порушують чинне законодавство України та/або це Положення, зокрема щодо порядку проведення Конкурсу/Заходу, будуть дискваліфіковані.

5.4. Учасники, Роботи (зміст/контекст) в електронному та/або паперовому вигляді, яких містять (зображують) непристойність, неприйнятне графічне зображення, яке засуджує або порушує права та свободи людини та громадянина, Держави Україна або іншим чином порушує особисті чи майнові права будь-якої третьої сторони, будуть дискваліфіковані.

5.5. Нерозбірливі або пошкоджені скан-копії, фото, електронній версії (в тому числі неякісні) Роботи, а також пошкоджені оригінали Робіт потенційних переможців Конкурсу/Заходу не приймаються.

6. ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

6.1. Ці Положення опубліковані в мережі Інтернет на сайті Організатора: https://noospherespace.art/

Організатор залишає за собою право у будь-який час вносити зміни до цього Положення без попереднього та/або наступного повідомлення Учасників про внесення змін.

6.2. Інформація про проведення Конкурсу/Заходу буде поширюватися (публікуватися) від імені Організатора:

– на Інтернет ресурсах (офіційному сайті та офіційних сторінках в соціальних мережах, а також на інших Інтернет платформах);

– в навчальних закладах України відповідної вікової групи потенційних Учасників;

– в художніх навчальних закладах (школах, студіях, майстернях тощо) України;

– іншими способами, з урахуванням вимог чинного законодавства України.

6.3. Організатор несе відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства України, крім випадків, передбачених цим Положенням, випадків зловживань осіб, зазначених у пункті 2.2. Положення (Розділ 2 Положення) та/або повідомлення неправдивої/недостовірної інформації (в т.ч. щодо отриманих необхідних погоджень Законних представників Учасника) під час реєстрації Учасника, випадків форс-мажору, апаратних або програмних помилок обладнання Учасників та Організатора/Оргкомітету, несправності (в тому числі недоступності) комп’ютерної техніки, мережі Інтернет, серверів, провайдерів тощо.

6.4. Надсилання/відправлення Робіт (у електронній та/або паперовій формі) Учасником на адресу Організатора в рамках Конкурсу/Заходу є підтвердженням добровільної, безоплатної (благодійної) передачі виключних майнових прав Організатору на Роботу такого Учасника (твір образотворчого мистецтва Учасника), як об’єкта інтелектуальної власності.

6.5. Фінансування Конкурсу/Заходу(ів) здійснюється за рахунок власних коштів ГО «АСОЦІАЦІЯ НООСФЕРА» та залучених коштів (в тому числі, але не виключно, благодійних внесків) юридичних осіб та/або фізичних осіб в порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.6. Організатор вправі залучати до організації, анонсування, проведення та фінансування Конкурсу/Заходу(ів) спонсорів (фізичні особи, фізичні особи–підприємці, юридичні особи), а також партнерів в інших формах співробітництва.

6.7. Кожен Переможець Конкурсу/Заходів (або його Законні представники) несуть повну відповідальність за всі державні та/або місцеві податки і збори, пов’язані з отриманням призу, а також за власні дії (бездіяльність) та їх наслідки під час проведення Конкурсу/Заходу.

6.8 Організатор не несе відповідальність за роботу поштових сервісів (Укрпошта, Нова Пошта тощо). При оформленні посилки з роботою Учасник та/або його Законні представники Учасника повинні вжити заходів обережності, для того, щоб Організатор отримав роботу у належному стані.

6.9. Учасник та/або Законні представники такого Учасника реєструючись та беручи участь у Конкурсі/Заході(ах) погоджуються з умовами та положеннями Політики приватності та Правил користування сайтом Конкурсу/Заходу, розміщених на сайті Організатора за посиланням: https://noospherespace.art/.

6.10. Роз’яснення та консультування з питань проведення Конкурсу/Заходу здійснюється уповноваженими особами Оргкомітету. Контактні засоби Оргкомітету зазначається Оргкомітетом на онлайн-ресурсах Організатора та/або в інших рекламних/інформаційних матеріалах про проведення Конкурсу/Заходу до початку його проведення.